Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

nanosecond
16:42
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viakamykowata kamykowata
nanosecond
14:14
7152 133d
Reposted bykatkadpanienkamorganitanatuszkaredweedabsolemzamknioczyFloydTheBarberWoodstock-FestivalcolorfulvillainDzessiknoisetalestishkakamykowatabeltanephenethylamineblackjeremypurplecornflowersohfucktyczniecosdziwnegoCaraxPaseroVirustransfuzja-boredtodeathflanelanocnatesciowaawanturaobasieMatijaszekKurkaWyluzujblondimental-catshedevilhardqoremruuudepathogendianazetyouaresonaivetamarkavillainelionafluokid
nanosecond
14:10
nanosecond
13:59
7093 c089 500

July 01 2015

nanosecond
20:18
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
20:15
9914 4135 500
Reposted fromgoetze goetze viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
nanosecond
20:12
1197 d043
Reposted fromposzum poszum
nanosecond
20:10
1476 f467
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
nanosecond
20:08
4562 8936
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
nanosecond
20:07
6328 3ba7
Reposted fromzimnepalce zimnepalce

June 29 2015

nanosecond
20:25
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viaszydera szydera
nanosecond
08:38
Aaaaa..Rolo Reggae Bike !
nanosecond
08:37
nanosecond
08:35
nanosecond
08:31
nanosecond
08:26
Reposted byHappinessNopejointskurwysyna-antimatterkortufkaPoranny

June 28 2015

nanosecond
18:27
nanosecond
17:56
5118 1514
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
nanosecond
17:54
nanosecond
17:52
9987 da05 500
Reposted frommrautyna mrautyna viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl